Методична робота

2018 рік

Педрада за темою: "Ідеї В.О. Сухомлинського про гуманізацію навчально-виховного процесу в практиці перебудови сучасної школи"

2017 рік

Педрада за темою: "Сучасні системи освіти. Стратегія розвитку нової української школи".

2016 рік

              Відкрите засідання педагогічної ради із запрошенням головного спеціаліста відділу освіти Олійник Т.В. та завідувача СМЦ  Князєвої Л.А.

2015 рік

звіт про метод.р.2015.pdf
Adobe Acrobat Document 253.5 KB
метод. робота 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 154.1 KB
методична проблема.pdf
Adobe Acrobat Document 142.8 KB
про організаціюта структуру метод. робот
Adobe Acrobat Document 170.6 KB

2014 рік

17 лютого 2014 року  в СЗШ № 8 за планом роботи школи відбулося засідання педагогічної ради на тему: Культура здоров'я як чинник формування здоров'язберігаючого середовища школи. На засіданні педагогічної ради присутні: всі члени педагогічної ради, Гонтаренко Л.В., завідувач СМЦ, Олійник Т.В., головний спеціаліст з кадрових питань, Журомська Л.М., психолог СМЦ.

Мета педради: знайти шляхи та способи формування культури здоров'я; визначити резерви й можливості вдосконалення роботи в цьому напрямі.

По  ходу педради були представлені такі виступи:

1. Славінська Г.М., заступник директора з НВР., обгрунтувала тему, мету й завданння педради.

2. Золочевська В.О., заступник директора з ВР., розповіла про сутність і структуру здоров'я.

3. Коновалова О.В., керівник групи «Урок», вчитель англійської мови, пропонувала провести аналіз усіх відвіданих уроків і з'ясувати загальні позитивні тенденції й не­гатив, на який треба звернути увагу.

4. Попова М.М., керівник підгрупи «Урок», учитель української мови та літератури, проаналізувала організацію роботи до по­чатку уроку.

5. Капустян Н.С., керівник підгрупи «Урок», учитель початкових класів, яка проаналізувала хід відвіданих уроків. Урок повинен бути спрямований на збереження здоров'я учнів, у якій формі його б не проводили.

6. Скидан Н.Д., керівник підгрупи «Урок», учитель історії, робить висновок про психологічний аспект уроку, виділяє позитивні моменти й негатив, на який потрібно звернути увагу.

7. Тремполець Н.М., керівник групи «Соціально-психологічне здоров'я класу», вчитель математики, доповіла про  ступінь психологічного благополуччя класу — різниця між кількістю пропусків через хворобу і прогули.

8. Гринченко І.В., керівник групи «Фізичне виховання», вчитель початкових класів  - визначила, що саме на уроці фізичної культури повинна проводитися робота щодо формування здорового спо­собу життя учнів. Учитель має працювати не лише над розвитком фізичних якостей, але й над зміцненням здоров'я дітей. Тільки на уроці  постійно   ознайомлювати дітей із теорією, оперуючи новими словами, досліджувані поняття будуть звучати в мовленні учнів.

9. Алексієнко Л.Д. керівник групи «Здоров'я вчителя»   — учитель біології, доповіла, що нездоровий учитель не може забезпечити учням необхідний рівень уваги, індивідуальний підхід. Він не може займатися вихо­ванням культури здоров'я школярів, тому що в цій роботі необхідний особистий приклад. Як ставиться педагог до свого здоров'я? Чи грамотний він у питаннях здоров'я? Чи веде здоровий спосіб життя?

10. Руденко А.А., керівник групи «Емоційна підтримка педради» - психолог школи, яка проаналізувала наслідки анкетування з професійного вигорання вчителів.

11. Журба Т.І., голова педради, директор школи, відкриває засідання і після виступу всіх груп і представлення резуль­татів роботи, підбиває підсумки й ухвалює проект рішення засідання педради.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей -
Microsoft Power Point Presentation 6.2 MB
Культура здоровья.pptx
Microsoft Power Point Presentation 57.0 KB
нарада1 та 2 групи.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 8.5 MB

педсовет.pptx
Microsoft Power Point Presentation 402.5 KB
педрада.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 714.5 KB
уроки физкультури.pptx
Microsoft Power Point Presentation 5.8 MB

2013 рік

Педрада 25.02.2013 р.

Педрада. Траекторія професійного зростан
Microsoft Power Point Presentation 3.0 MB

Педрада


Компетентнісний підхід до організації ос
Microsoft Word Document 99.5 KB

Педрада

2012 рік

Педрада

30.10.2012